متأسفانه پرداخت شما ناموفق

    به شما پیشنهاد می دهیم که یک بار دیگر امتحان کنید

    شاید درحال حاضر بانک پاسخگو نبود.

 در صورت که کسر وجه از حساب شما مبلغ طی 12 الی 72 ساعت به حساب شما عودت خواهد شد ،

      در غیر این صورت جهت پی گیری لطفا” از طریق پنل کاربری خود تکت پشتیبانی ارسال کنید.

ورود به پنل کاربری و مشاهده تراکنش ها برای ورود کلیک کنید